Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ГРУПА ПРИСУДКА

ГРУПА ПРИСУДКА. До групи присудка відносять такі другорядні члени речення, як: додаток (див. ДОДАТОК), означення (див. ОЗНА-ЧЕННЯ), обставина (див. ОБСТАВИНА), прикладка (див. ПРИКЛАД-КА).

Існує традиція прості, складні або комбіновані словосполучен¬ня з головним компонентом присудком називати групою присудка: Біжить швидко,
Читає йому книгу із захопленням;
“Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів“ (Л. Кос¬тенко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.