Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДОДАТОК НЕПРЯМИЙ

ДОДАТОК НЕПРЯМИЙ. Непрямий додаток виражається всіма відмінками, окрім знахідного, і, залежачи від неперехідного дієсло-ва, може означати в окремих випадках предмет, на який безпосеред¬ньо спрямовується дія.
Зустрічається безприйменниковий непрямий додаток, виражений:
1) родовим відмінком: домогтися успіху,
2) давальним відмінком: розповідати матері,
3) орудним відмінком: користуватися фарбами. Прийменниковий непрямий додаток може виражатися:
1) знахідним відмінком із прийменником – вказує на предмет став¬лення:
“З якою пристрастю він сперечався про діло кровне – про літе¬ратуру” (М. Рильський);
2) знахідним відмінком із прийменником – вказує на предмет сприймання:
“Не дивись на березу плакучу” (Леся Українка);
3) родовим відмінком із прийменником – вказує на предмет на-ближення:
“Ми йдем, ми дійдем до мети” (В. Сосюра);
4) орудним відмінком – вказує на ставлення об’єкта:
“Хвиля вже далеко ллється і над лозами глузує”(О. Олесь).
5) орудним відмінком – вказує на соціативність:
‘З ними, з цими людьми, простими, чесними й відданими, він уже пройшов сотні кілометрів і мріяв пройти ще сотні”
(О. Гончар).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.