Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ

НЕОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ. Неоднорідними називають присудки, між якими відсутній сурядний зв’язок однорідності, а натомість існу-ють відношення пояснення й уточнення, узагальнення. Наприклад:
Тільки тітка Марина порядкувала на кухні: пекла, варила, смажи- ла (присудок “порядкувала” є узагальнюючим членом речення сто-совно однорідних присудків “пекла, варила, смажила”).
Див. також ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.