Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕУЗГОДЖЕНІ ОЗНАЧЕННЯ

НЕУЗГОДЖЕНІ ОЗНАЧЕННЯ. Це такі означення, які поєднуються з означуваним словом зв’язком керування або прилягання. Неузгоджені означення виражаються:
1) іменниками у родовому відмінку без прийменника:
“Новіквітки на килимах рука дівчини вишиває”(М. Рильський);
2) іменниками у родовому відмінку з прийменником:
Моя бабуся живе у невеличкому будиночку біля оічки:
3) іменниками у знахідному відмінку з прийменником:
“Серед майдану стояла прездорова сахарня на чотири повер- ху”(І. Нечуй-Левицький);
4) іменниками в орудному відмінку з прийменником, що характе-ризує ознаку предмета за наявністю в ньому чогось:
“Вгорі горіла лампа під жовтогарячим абажуром”(В. Собко);
5) присвійними займенниками його. їх:
“ї[серце тривожно забилося: невже щось трапилося з сином” (О. Довженко);
6) неозначеною формою дієслова:
*Рідко в кого з’являлось бажання виходити опівдні без діла з затінку на сонце”(Ю. Збанацький);
7) прислівниками:
Дорога ліворуч була небезпечною;
8) дієприслівниками:
Змагання з стрільби лежачи завжди збирало багатьох при¬хильників.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.