Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ

НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ. Це такі речення, що складаються з одного слова або словосполучення. В цих реченнях не можна виді-лити окремих компонентів.

Нечленовані речення є еквівалентами речення. До нечленова- них речень відносять: слова-речення, звертання-речення (див. СЛОВА-РЕЧЕННЯ, ЗВЕРТАННЯ).
Приклади нечленованих речень:
Порога мамо:
Не знаю:
“Ви бували серед смерек узимку, в день сонячний? – Ні” (О. Гон¬чар);
‘Ви хочете нас уяомити? Дарма!” (М. Бажан).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.