Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОБСТАВИННІ ВІДНОШЕННЯ

ОБСТАВИННІ ВІДНОШЕННЯ – це такі відношення між головним і залежним словом у словосполученні, при яких головне слово позна¬чає дію або ознаку, а залежне конкретизує або характеризує обстави¬ни перебігу дії або вияву ознаки:
опинитися між небом і землею.
Слово з обставинною семантикою виконує в реченні функцію об-ставини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.