Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОРІДНІ ДОДАТКИ

ОДНОРІДНІ ДОДАТКИ. Два і більше додатків, між якими наявний сурядний зв’язок однорідності, називаються однорідними. Однорідни¬ми додатки можуть бути лише в межах окремих формально-змісто¬вих груп: однорідними бувають завжди прямі додатки, якщо тільки між ними відсутні зв’язки пояснення, уточнення й узагальнення.
Серед непрямих додатків виділяються окремі підгрупи на позна-чення інструмента дії, адресата тощо, в межах яких додатки бувають однорідними. Наприклад:
“Розбійники, людоїди Правду побороли, Осміяли твою славу. І силу, і волю” (Т. Шевченко) (додатки “славу, “і силу”, “і волю” – од¬норідні, бо належать до прямих додатків підгрупи предметів психіч¬ної діяльності; додатки “правду”, “славу”, “і сил/, “і волю” – неоднорідні, бо належать до різних присудкових груп).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.