Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

ОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ. Однорідними називаються такі означен¬ня, які, виражаючи споріднені ознаки, стосуються одного слова і ха¬рактеризують його з одного боку: кольору, розміру, зовнішнього ви¬гляду, внутрішніх якостей тощо. Наприклад:
“Неначе вітром принесений, впав на її плече білий, довгий, прозо¬рий серпанок. обсипаний рожами, й оповив її…”(І. Нечуй-Левицький).
Однорідними є означення, що виражаються так званими кон-текстуальними синонімами: “Важкі, чорні хмари нависли над се¬лом”. В основі цих синонімів лежать зв’язані мовцем поняття: “усі важкі хмари – чорні, всі чорні хмари – важкі”.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.