Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ

ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ. Два і більше присудків у реченні є одно-рідними, якщо вони відносяться до одного й того ж члена речення – підмета, між собою поєднуються сурядним зв’язком однорідності.
Однорідні присудки утворюють:
1) синтаксичні ряди дієслів, ситуативно об’єднані:
“На базарі продавали, кричали, запрошували, пекли, варили…” (із журн.) (присудки залежать від ситуації);
2) синтаксичні ряди дієслів, що виражають послідовність подій, станів:
‘Він підійшов до столу, взяв книгу і почав читати” (газ.) (при¬судки залежать один від одного в часовому плані);
3) синтаксичні ряди дієслів зі значенням градації:
“Він нічого про це не знав і не відав, не бачив, не чув і не здога¬дувався” (журн.ї (присудки пов’язані відношенням градації).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.