Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Члени речення можуть бути з’єднані не лише способом підрядного, а й способом сурядного зв’язку і утво¬рювати пари чи й цілі ряди слів, відносно незалежних одне від одно¬го, тобто пари або ряди однорідних членів речення:
“Поліссям пахне ліс, не полином, не чужиною і не приворотом” (Л. Горлач).
Однорідними називаються члени речення, які відносяться до од-ного й того ж члена речення і виконують однакові синтаксичні функції.
На письмі можуть пов’язуватись безсполучниковим зв’язком або сполучниками сурядності:
“А дім – не дім, а не великий замок” (Н. Горик).
Однорідними можуть бути головні і другорядні члени речення:
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине (однорідні підмети,
однорідні присудки).
Див. також ОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ, ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ, ОД-НОРІДНІ ДОДАТКИ, ОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ, ОДНОРІДНІ ОБСТА-ВИНИ.

Розділові знаки між однорідними членами речення
1. Кома ставиться між однорідними членами речення, якщо вони не з’єднані сполучниками, а лише перелічувальною інтонацією: “У всіх були чорні тонкі брови, блискуче темне волосся, круглі карі очі” (І. Нечуй-Левицький);
2. Кома ставиться між однорідними членами речення, якщо вони з’єднані єднальними або розділовими сполучниками, які повто¬рюються:
“А по дашку прозорої веранди ходили то доші. то голуби”
(Л. Костенко).
3. Кома завжди ставиться, коли однорідні члени речення з’єднані протиставними сполучниками:
“В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє”(\. Нечуй-Левицький).
4. Якщо в одному ряді є однорідні члени речення, з’єднані інтона¬цією і сполучниками, то кома ставиться між усіма однорідними членами:
“У них є все – пшениия. хутро, вовна, і риба, й мед, і добрі води рік” (П. Костенко).
Однак:
1) Якщо сполучник і виконує замикаючу функцію, то перед ним кома не ставиться:
*Там вежі, башти і димки веселі” (Л. Костенко).
2) Якщо однорідні члени речення з’єднані попарно, то кома ста-виться між парами:
“Син Я ця – коваля, Іван рудоволосий, Рибалка і мудрець, поет і каменяр…” (М. Рильський).
Примітка: Якщо однорідні члени поширені підрядними реченнями, то між однорідними членами речення часто ставиться крапка з ко¬мою: “Він зразу згадав і те село, де починав працювати вчителем; і вчителів, які так добре його зустріли…” (І. Нечуй-Левицький). Кома не ставиться:
Якщо єднальний чи розділовий сполучник вжитий один раз: “Над Волгою туман прозорий І місяць сонний і блідий” (П. Филипович).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.