Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. Це такі речення з одним головним членом, які не вимагають другого головного члена і не можуть до-повнюватись ним без зміни характеру вираженої думки.

Односкладні речення поділяються залежно від того, як вира-жається їх головний член. Цей головний член не є підметом або присудком, бо не приймає другого члена системи як означуючого або означуючого на рівні підмета або присудка, тобто він виступає єдиним виразником предикативності.
Розрізняють два класи структурних схем односкладних речень:
1) односкладні дієслівні речення (присудкові);
2) односкладні іменні речення (підметові). У свою чергу ці класи поділяються на типи означено-особові, узагальнено-особові, неозна¬чено-особові, безособові, називні (див. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕ¬ЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, НЕОЗНАЧЕНО-ОСО- БОВЕ РЕЧЕННЯ, БЕЗОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ, НАЗИВНЕ РЕЧЕННЯ).
Приклади односкладних речень:
“До вічного вогню приходимо щораз”(М. Сингаївський);
“Дивись, а то на ярмарку все вкрадуть” (О. Ковінька);
“Що маємо – не дбаємо, а втративши – плачем” (Нар. те.);
‘Ось вам тихий порт” (П. Тичина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.