Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ. Означено-особовими назива¬ються односкладні речення, у яких головний член означає дію, яка стосується певної особи (або осіб).
Головний член цього речення виражений дієсловом з вказівкою особовим закінченням на означену (конкретну) особу, якою може бути мовець або його співбесідник, виражається дієсловами у формі 1-ї або 2-ї особи однини чи множини теперішнього часу або наказового способу. Наприклад:
“Польовою стежкою з дальніх доріг Йду в село і радію сподіваній стрічі” (В. Марочкін) (1 ос. одн. – дієслова “йду”, “радію”, дійсний спосіб);
“Розпалімо знов багаття з іскр надіГ (М. Рильський) (дієслово “розпалімо” -1 ос. мн. – наказовий спосіб).
В означено-особових односкладних реченнях на перший план висувається не особа, а дія або стан.
Такі речення вважаємо повними.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.