Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ

ПІДРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ – відношення, при якому виділяються головний і залежний компоненти. На рівні складного речення формаль¬ними показниками цих відношень є сполучники підрядності що, щоб, хоча, бо, якщо і ін. та сполучні слова чим, як, який, хто та ін.:
“Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться” (Леся Українка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.