Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ДОДАТКОВЕ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ДОДАТКОВЕ. За логіко-граматичною кла-сифікацією до підрядних додаткових зараховують такі утворення, в яких підрядна частина виступає у функції об’єктного визначника при дієслові, прикметнику, віддієслівному іменнику, прислівнику або ж кон¬кретизує додаток головної частини, виражений займенником. За струк¬турно-семантичною та шкільною класифікаціями такі структури зара¬ховують до підрядних з’ясувальних (див. ПІДРЯДНЕ З’ЯСУВАЛЬНЕ):
“До того ж і стерня ніколи ніг не коле Тим, (кому?) хто взував холуйські постоли” (В. Симоненко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.