Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З’ЯСУВАЛЬНЕ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З’ЯСУВАЛЬНЕ. За структурно-семантич-ною класифікацією до цього різновиду зараховують такі речення, структура яких визначається семантичною природою поширювано-го слова головної частини. їх ще можна кваліфікувати як валентно зумовлені підрядні частини. За шкільною класифікацією у цю групу складнопідрядних речень зараховують підметові (див. ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПІДМЕТОВЕ і ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ДОДАТКОВЕ):
“Все село знало, що діялось у панотця” (А. Свидницький).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.