Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МЕТИ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МЕТИ. До цього різновиду зараховують такі конструкції, в яких підрядна частина вказує на цілеспрямо-ваність, призначення відображеної в ньому дії або стану. Показни-ком синтаксичних відношень підрядності у складнопідрядних ре-ченнях з підрядними обставинами мети є підрядні сполучники щоб, щоби, аби, щоб тільки, аби тільки, можливі вирази типу для того, щоб; за тим, щоб; з тією метою, щоб та ін.:
*’Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки, мали¬ми ночами ходив я плакав та людей шукав, (з якою метою?) щоб добре навчили”(Т. Шевченко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.