Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІРИ АБО СТУПЕНЯ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІРИ АБО СТУПЕНЯ. До цього різновиду відносять таке складне речення, підрядна частина якого вказує на міру чи ступінь вияву дії головного речення або ступінь вияву ознаки, якості, вираженої прикметником, прислівником або іменником у го¬ловному реченні, тобто дає кількісну характеристику і відповідає на питання: наскільки? якою мірою? до якої міри?, пор.:
“Часом вода розливалася так пишно, (до якої міри?) що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси”{О. Довженко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.