Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ОЗНАЧАЛЬНЕ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ОЗНАЧАЛЬНЕ – це така конструкція, в якій підрядна частина підпорядковується певному слову або словоспо-лученню головної частини, виступаючи його атрибутивною характе-ристикою. Функцію сполучних засобів у підрядних означальних вико-нують лексеми типу який, чий, котрий, хто, що, де, коли та ін.:
\, “Тою думкою, (якою?) що зродилася в її голові в часи розмови з монахом-відступником” (О. Назарук).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.