Стус Василь. Вибране. Час творчості.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В суботу, 4 вересня, під час виступу автора фільму та його учасників і потім, після виступу І.Дзюби, який не зміг сказати про групу арештів (його зіпхнули зі сцени, гукаючи, що людей не заарештовують), я виступив так само. Мене обурило бруталь­ не поводження з І.Дзюбою, факт арештів і та атмосфера прихо­ вування цього факту, яка найточніше виявилась під час зустрічі з акторсько-авторською групою фільму. Були шалені вигуки: «Це провокація», «Це брехня», «Тут не місце…» і т. д. І тоді я не зміг стерпіти.

Я говорив з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка створилася в Києві, особливо ж — щодо молодих митців. Ці підозріливі арешти створюють грунт для страшних аналогій. Тінь кривавого 1937 р. надто близька, щоб не можна було реагувати на будь-які подібні симптоми. Чисто психологічно, чисто громадянськи —я не міг стриматись. Я вважаю, що в таких умовах мовчанка є зло­ чином. Злочином проти тих високих ідеалів комунізму, на яких я виховувався.

Факт негарного приглушування виступу обурив так само. Коли заарештовані винні, то чому це приховувати? Як можна го­ ворити, що арештів нема? Як можна миритися з таким станом, коли в навколишніх умовах є ряд таких симптомів, що супере­ чать правді ленінізму, правді високого громадянського обов’язку і права радянської людини?

Я не міг стерпіти. Я не міг мовчати. Після фільму я хотів ска­ зати, що ми, радянські люди, не повинні забувати, що Сталін, проводячи ряд антисоціалістичних заходів, прикривався ім’ям Леніна. Хрущов це робив так само, проводячи ряд своїх експери­ ментів, теорій і т. д. Я хотів сказати, що використання священно­ го ім’я Леніна для прикриття своїх, не завжди ленінських захо­ дів —це використання змушує нас боротись за справжнього Ле­ ніна. Не такого, яким його часом бачив Сталін чи Хрущов, а та­ кого, який він є: як ідеал всього найпрогресивнішого, що вироби­ ло людство, комуністичний суспільний прогрес протягом сто­

ліття. Я мав сказати, що сталінські розстріли безневинних ба­ гатьох людей робилися всупереч ленінізмові, хрущовські деякі заходи —так само робилися всупереч ленінізмові. І вважаю, що кожна чесна людина, кожен чесний комуніст (незалежно, чи на­ лежить він до партії безпосередньо чи ні) мусить робити все, щоб чисте ім’я нашого вождя Революції не використовували в своїх інтересах (може, просто в силу свого специфічно індивіду­ ального розуміння) деякі люди. Я виступив, бо відчув, що вияв­ лена в кінотеатрі атмосфера свідчить про такі самі факти, що в країні виявилися сили, які можуть і далі займатися нечесною, по суті антиленінською роботою. Я вважаю, що кожна чесна люди­ на, кожен чесний комуніст повинен захищати революційні заво­ ювання, наш соціалістичний лад, нашу радянську демократію. Кожна чесна людина мусить боротися за Леніна.

До цього зобов’язує пам’ять про мільйони людей, які бороли­ ся за справді соціалістичний, справді найбільш демократичний суспільний лад, пам’ять про людей, що офірували своє життя для високого вогню Революції, для щасливого майбуття нащадків.

Але загуділа сирена, глушачи мій голос. Це страшне. Я нама­ гався говорити про обов’язок кожної радянської людини бороти­ ся і захищати демократію, соціалізм, справжнє революційне ле­ нінське вчення. А сирена гуділа. Сирена не давала говорити, за­ туляла рота.

07.09.1965 р. В. СТУС

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.