Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПРИСУДКОВЕ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПРИСУДКОВЕ – це таке утворення, в якому підрядна частина конкретизує зміст іменного складеного присудка головної частини:
V Він той, що в скелі сидить; або компенсує опущений іменний компонент присудка головної час¬тини. Наприклад:
Врожай, як того чекали          Врожай є такий, як того
давно”(3 газ.)                                      чекали давно.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.