Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ УМОВИ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ УМОВИ – це таке обставинне підрядне ре-чення, що вказує на реальну чи нереальну умову, за якої відбуваєть-ся чи могло б відбуватися те, про що йде мова в головному реченні. Підрядне умови відповідає на питання за якої умови? і поєднується сполучниками якщо, коли, як, коли б, аби та ін., пор.:

“Поет може бути сильним при тій умові, (якій умові?) якщо весь час буде у своєму серці відчувати непреривний зв’язок з джерелами землі” (П. Тичина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.