Історія на карті

Історія України: Український шлях до незалежності

(00:01) території України заселялися Ще з часів давнього палеоліту древніми неандертальцями та кроманьйонцями які були вправними мисливцями на мамонтів і збирачами згодом на цих землях заснували свої поселення представники однієї з найпрогресивніших землеробських європейських цивілізацій того часу Трипільської розвиток нових технологій супроводжувався освоєнням нових методів господарювання та одомашненням ймовірно саме на території України представники середньостогівської культури вперше о домашнього ли коня згодом степи України
(00:37) було заселено легендарними кіммерійцями яких потім витіснили їхні родичі Скіфи в цей час відбувається грецька колонізація південного узбережжя України греки із Скіфи вели активну торгівлю саме еліни дали назву українським землям скіфі яку часто використовували аж до 17 століття згодом скіфів замінили сармати жінки яких часто брали участь у війнах що породило легенди про амазонок в епоху Великого переселення народів на історичній арені вперше з’являються слов’яни прабатьківщиною яких за однією з теорій є
(01:14) Дністром протягом кількох століть на цих землях поступово зароджувалися слов’янські державні центри одним з найбільших був Київ у 9 столітті Київ захопили Вікінги під керівництвом Олега віщого які заснували державу Русь на чолі з князівською династією Рюриковичів нащадки цього роду зі скандинавськими коренями правили цими землями впродовж наступних кількох століть Вікінги швидко перейняли місцеву культуру і змінили імена на слов’янській Найвідомішими з цих князів були Володимир який розширив межі держави та
(01:51) запровадив на цих теренах християнства та його син Ярослав Мудрий який збудував Софіївський собор та заснував бібліотеку останній здобув славу тестя Європи завдяки активні шлюбній дипломатії з багатьма європейськими країнами його дочки та сестри одружувались правителями Візантії Швеції Норвегії Польщі Угорщини та Франції саме за часів Володимира та Ярослава Русь досягла найбільшої могутності землі Київської Русі простягалися від Причорномор’я аж до Балтики В 1187 році в літописах вперше згадується назва Україна так тоді називалась територія
(02:30) земель поблизу і на південь від Києва з часом феодальні міжособиці зробили руські князівство слабкими внаслідок чого монгольські війська розбили роз’єднані загони русичів захопили та сплюндрували Київ 50 тисяч населення якого зменшилось в 10 разів після батиєвого погрому найвпливовішим руським князем тоді був Данило Галицький від Папи Римського Він отримав титул короля завдяки чому постало руське Королівство проте його спроби звільнити південну Русь від впливу монголів зазнали провалу в наступному столітті рід Данила урвався
(03:08) його державу поділили між собою Польща та Литовське князівство Литовська знадь швидко запозичувала руську культуру та мову натомість польська аристократія поширювала на підкорених землях свої устрій та релігію Наприкінці 14-го століття монгольська держава Золота Орда занепала і втратила впливу регіоні у 15 столітті на території ординських земель у північному Причорномор’ї виникнула незалежна держава Кримське ханство яке невдовзі стало васалом Османської імперії о 16 столітті Польща і Литва об’єдналися в
(03:46) Річ Посполиту а українські землі згідно із договором переходили до складу Польщі посилення феодальних утисків експлуатації та закріпачення призводили до втеч селян на окраїни держави в цей час Відбувається формування і розвиток українського козацтва військового стану основу якого складали селяни Втікачі та місцева дрібне рицарство Козаки мали демократичні традиції управління та збудували в нижній течії Дніпра фортецю Запорізьку Січ звідсіляє пішла їхня назва військо запорозьке низове козацькі загони брали активну участь у війнах з
(04:25) Османської імперією Кримським ханством московським царством посилення експлуатації на привілейованих станів релігійні утиски та наступ на права козаків спричинив серію козацько-селянських повстань проти Речі Посполитої у 1648 році розгорілась національно-визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким який разом з козацько-селянською армією при допомозі кримських татар у кількох битвах розгромив війсь до Речі Посполитої ці Перемоги призвели до створення Української держави Гетьманщини проте сил для самостійного протистояння речі
(05:02) посполитії та її союзникам у козаків не вистачало тому Хмельницький уклав Переяславський договір про васальний військовий Союз на умовах широкої автономії з Московським царем проте цар використав цю угоду щоб розпочати поглинання Гетьманщини а в 1667 році домовився з Річчю Посполитою про поділ українських земель Україна була розділена та знесилена ця доба в українській історії отримала назву руїни 1708 року Гетьман Іван Мазепа спробував відновити Єдність і самостійність Української держави він заручився підтримкою шведського короля Карла XII і
(05:43) виступив проти московського царя Петра I але війська союзників зазнали поразки після поразки Мазепи Гетьманщина поступово втра автономію у 1765-му владу Гетьмана було скасовано через 10 років російські війська зруйнували Запорізьку Січ потім російська влада перетворила місцевих селян та значну частину козаків на кріпаків які де-факто ставали рабами згодом Російська імперія анексувала Кримське ханство порушивши при цьому попередньо укладені договори з татарами після поділів Речі Посполитої більшість українських земель опинилися в складі
(06:23) Російської імперії решта увійшли до Австрійської імперії російські імперський режим вбачав загрозу в розвитку українського національного руху тому видав Валуєвський циркуляр та Емський указ які обмежували та забороняли поширення і видання текстів українською мовою заперечували сам факт її існування в складі Австрійської імперії українці мали більше політичних та національних прав саме сюди втікали деякі представники української інтеліге з підросійського гніту тут 1890 року створили першу українську політичну партію рурп яку очолив
(07:02) письменник і науковець Іван Франко в другій половині XIX століття на українських землях відбувається активна індустріалізація особливо активно розвинулись промислові центри південно-східної України окрім того зростає урбанізація так населення Києва протягом 19-го століття збільшилась в 10 разів Одеси в 20 з розвитком капіталізму зростала соціальна і майнова нерівність що сприяло поширенню соціалістичних ідей на теренах України Перша світова війна принесла мільйони смертей занепад і розпад імперій та утворення національних
(07:41) держав українці теж в 1917 році після більшовицького перевороту в Росії проголосили українську Народну Республіку а в листопаді наступного року на російських землях які були в складі австро-угорщини створили західноукраїнську Народну Республіку 22 січня 1919 року ця держава об’єдналася зрештою України проте наступ військ Радянської Росії білогвардійських російських військ та польської армії призвів до поразки Української держави окрім наступу переважаючих ворожих сил українців підвів брак національної єдності та не завжди продумане
(08:20) керівництво державою зі сторони української влади більшість українських земель опинилися під владою тоталітарного режиму в Комуністичному СРСР в Україні було утворено маріонеткову формальну самостійну республіку УРСР протягом міжвоєнних років українці Радянського Союзу пережили голод примусово колективізацію форсовано індустріалізацію і розкуркулення в 30-х роках українці пережили голодомор який спричинив близько чотирьох мільйонів смертей та сталінський терор спричинив знищення значної частини української інтелігенції
(08:56) яка увійшла в історію як Розстріляне Відродження у 1939 році на українські землі прийшла Друга світова війна яку розпочали нацистська Німеччина спільно з СРСР війна дала можливість радянському Союзу захопити території Західної України та південної Одещини на яких негайно впроваджувався радянський устрій та проводились чисельні репресії проте через два роки німецькі війська стрімко розгромили своїх колишніх союзників та окупували всю територію України водночас відбувся конфлікт між німецькою владою та українськими націоналістами
(09:34) які створили свою армію УПА яка боролась як проти німецьких так і проти радянських загарбників боротьба УПА з радянським союзом тривала аж до 50-х років а останні Повстанці вийшли з підпілля аж тільки після здобуття Україною незалежності тільки ціною надзвичайних втрат мобілізації свого економічного потенціалу та допомозі США та своїх нових союзників по антигітлерівській коаліції радянському Союзу вдалось повернути втрачені території Україна у цій війні втратила близько 8 мільйонів людей 3 мільйони загинули в боях більше
(10:11) мільйона українських євреїв загинуло через Холокост в травні 1944-го радянським режимом було проведено депортацію більше 230 тисяч кримських Татарів пізніше було депортовано близько 200-6 тисяч українців які були запідозрені у зв’язках з УПА окрім того після війни до складу УРСР було приєднано Закарпаття після завершення війни мешканцям України довелось пережити Іще один штучну спровокований радянською владою голод та після воєнні труднощі відбудови паралельно з цим наростали процеси русифікації українських шкіл та ЗМІ у 1954
(10:51) для подолання економічної кризи в Криму півострів об’єднали з материковою радянською Україною незважаючи на певні досягнення у сфері космонавтики та військових технологій економіка СРСР залишалася найефективною рівень життя громадян низьким середньою радянською зарплати бракувало щоб купити телевізор Не кажучи вже про автомобіль до того ж внаслідок хронічного дефіциту товарів навіть банальні мандарини чи джинси для більшості мешканців УРСР були недоступними внаслідок дій радянської влади до економічних та політичних
(11:26) проблем УРСР додались і екологічні у 1986 році вибухнув реактор на Чорнобильській атомній станції ця катастрофа стала одним з найбільших техногенних лих її наслідки відчули на собі десятки країн Європи стагнація і падіння неефективної радянської економіки важкі втрати під час війни в Афганістані підйом національного руху збільшили вразливість радянського режиму а запущений процес перебудови посприяв легалізації діяльності українських патріотичних сил які виступали за свободу своєї держави 24 серпня 1991 року парламент України і проголосив
(12:09) незалежність а в грудні 90% громадян підтримали це рішення Таким чином було остаточно зруйновано ідею реінкарнації СРСР після цього Україна пішла дорогою доволі важких трансформацій в напрямку побудови демократичного суспільства на заваді цього процесу ставали олігархічні групи на високий рівень економічного благополуччя корупція та наявність президентів які обирали авторитарний стиль управління саме проти корумпованості авторитаризму та намагань підпорядкувати Україну Росії вибухнули дві революції які призвели до падіння
(12:47) режиму Януковича та обрання про європейського вектору розвитку не змирившись із втратою України у ролі своєї залежної території Росія розпочала гібридне Вторгнення в 2014 році та окупувала Крим і частину Луганської і Донецької областей в 2022 році російська армія здійснила повномасштабний наступ з метою підкорення всієї України проте українці мужньо відбивають російську атаку та завдали багатьох дошкільних поразок агресору [музика]

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.