Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПРЕДИКАТИВНИЙ ЦЕНТР

ПРЕДИКАТИВНИЙ ЦЕНТР. Це підметово-присудковий центр як основа речення. Підмет і присудок ще називають головними члена-ми речення (див. ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ) або граматичним центром, граматичною основою речення:
“У неділю вранці синє море грало” (Т. Шевченко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.