Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ МІШАНОГО ТИПУ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ МІШАНОГО ТИПУ. До багатокомпонент¬них речень мішаного типу належать такі речення, одні частини яких з’єднуються сурядними сполучниками, а інші підрядними сполуч¬никами або сполучними словами чи безсполучниковим зв’язком:
“Часом удвох із своїм батьком вони догравалися до того, що гра закінчувалася каліцтвом чи смертю їх партнерів, і тоді обидва ар¬тисти або тікали, куди очі дивляться, або прудко ховалися в тютюн” (О. Довженко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.