Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ – це такий різновид складного речення, дві або більше предикативних частин якого поєднані підряд¬ним зв’язком і в якому одна частина підпорядковується іншій:
“Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти” (В. Сосюра).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.