Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ

СКАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ
– це така неелементарна конструкція, в якій підрядні частини зале-жать від співвідносного слова або від головної частини загалом, і перебувають в однакових семантико-синтаксичних відношеннях з головною частиною. Найчастіше вони поєднуються однаковими за-собами, зрідка – різними сполучниками чи сполучними словами:
“Я мрію так життя прожити, (як?) щоб кров і піт віддать землі своїй, (як?) щоб у плодах моіх хилились віти, (як?) щоб розроставсь в глибинах корінь мій” (М. Стельмах).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.