Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПОСЛІДОВНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПОСЛІДОВНОЮ ПІДРЯДНІСТЮ
– це та структура, в якій кожна наступна частина залежить від попе-редньої:
“Майстри працювали обома руками, ніби бачили незрівняно більше в тому ж явищі, що його розглядали ті, які вміли працю¬вати тільки правою рукою” (В. Сухомлинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.