Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З СУПІДРЯДНІСТЮ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З СУПІДРЯДНІСТЮ – це така
елементарна конструкція, в якій дві або більше підрядних частин залежать від опорного чи співвідносного слова головної частини або від головної частини загалом. Залежно від семантичних відно-шень розрізняють однорідну (див. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ) та неоднорідну супідрядність (див. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З НЕОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ):

“Куди б не йшла вона, куди б не обернулася, – здаля або зблизька, все бачила Єгохаана, що ніби навіть і не звертав на неї жодної ува¬ги…” (Г\. Мосендз).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.