Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ – це складне речення, частини яко¬го синтаксично рівноправні і поєднані між собою сполучниками су¬рядності і, й, та, а, але, проте, зате, однак та ін. Між частинами складносурядних речень можуть бути єднальні, зіставні, протиставні та розділові відношення:
“Мене і світу слава, Та слово – не пройде” (Є. Сверстюк).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.