Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ ЗІСТАВНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ ЗІСТАВНИМИ ВІДНОШЕН-НЯМИ повідомляє про паралельне протікання не протилежних одна одній дій, тривання станів, які співіснують. Частини цього типу ре¬чення поєднуються найчастіше за допомогою сполучника а. Спо-лучник а для вираження зіставної семантики може поєднуватися з конкретизаторами – а тоді, а потім, а отже та ін.:
“Вони кокетливо посміхаються до сонця, а вітер схоплюєть¬ся у мене над головою” (Г. Косинка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.