Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПРОТИСТАВНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПРОТИСТАВНИМИ ВІДНОШЕН¬НЯМИ. Це структура, в якій зміст другої частини суперечить змістові першої частини. Досить часто друга частина містить заперечення. Частини цього типу речень поєднуються зз допомогою сполучників
а, але, та, проте, однак, зате та ін.:
“Ліс стояв мовчки, та проте смереки шепочуть щось” (О. Ко- билянська).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.