Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З РОЗДІЛОВИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З РОЗДІЛОВИМИ ВІДНОШЕННЯ-МИ виражає виключення або чергування подій, що передаються спо¬лучниками або, чи, а чи, то… то, не то… не то, чи то… чи то та ін.:
“Або вільний вітер пронесеться, або мороз ударить” (Марко Вовчок).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.