Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. Ускладненими називаються речення з уточнюючими (див. УТОЧНЮЮЧІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ), відокрем-леними (див. ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ), однорідними (див. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ) членами речення, звертаннями (див. ЗВЕРТАННЯ), словами-реченнями (див. СЛОВА-РЕЧЕННЯ), вставними словами і словосполученнями (див. ВСТАВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ) тощо. Наприклад:
“А он старе Монастирище, колись козаиькеє село” (Т. Шевчен¬ко) (відокремлена прикладка);
“Весняний місяць світить легко, молодо”(Є. Гуцало) (однорідні обставини);
“Миколині батьки жили тут, у Зарічному, на околииі міста…” (Ю. Мокрієв) (уточнюючі обставини);
‘Спи ж ти, малесенький. Пізній – бо час” (Леся Українка) (звер¬тання);
ТІарно, нічого й казати. Вмієш ти слова складати” (І. Франко) (вставна конструкція).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.