Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ

ЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ. За ознаками структурного вираження предикативних зв’язків речення поділяються на членовані та не- членовані. (Див. НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ).
Членованими є такі речення, в яких наявні формальні виразники предикативності і в складі яких виділяються окремі члени речення, пор.:
“Отож і там зажинки?”- “Напевне”.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.