Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

КОДИФІКОВАНА НОРМА

КОДИФІКОВАНА НОРМА – це офіційне визнання української літе-ратурної мови й опис її у граматиках, словниках, довідниках, що мають авторитет у суспільстві. Кодифікована норма стійкіша від некодифіко- ваної, особливо якщо кодифікація відома широким колам населення. Кодифікація відкриває можливість забезпечити більшу усталеність норми, попередні напівстихійні і нібито не контрольовані її зміни.
Так, розмовне мовлення наполегливо нав’язує носіям мови наго-лос (випадок, читання, квартал), та правильними є наступні наго¬лоси в словах випадок, чита’ння, квартал, що зафіксовані в орфо¬епічних словниках, які служать довідниками нормативної вимови і нор-мативного наголосу. В орфографічних словниках подається перелік слів у їх нормативному написанні. Тлумачні нормативні словники теж відображають словниковий склад сучасної української мови і відо¬мості про нього подаються відповідно до існуючих мовних норм.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.