Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ регулюють вибір варіантів морфологіч-ної форми слова і варіантів поєднання з іншими словами. Так, правильно вживати форму матерів, але не можна статті в (треба статей). Слід мати на увазі, що в українській мові існують дублетні морфологічні форми, які обидві є нормативними, наприклад: по-українськи і по-українському, стола – столу та інші. Іноді з двох морфологічних форм одна є більш вживаною, друга – вужча за сферою вживання, застаріла, пор.: дверями – дверми – дверима. Різні форми того ж самого слова бувають неоднаковими – найчастіше одні з них належать до літературної мови, інші – до розмовної. Під впливом роз¬мовної мови часом вживають ненормативні форми слів, пор.: “по принциповим питанням”, “по всім лініям”, замість “по принципових питаннях”, “по всіх лініях”: У родовому відмінку множини пишуть і говорять солдат замість солдатів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.