Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОРТОЛОГІЯ

ОРТОЛОГІЯ – наукова дисципліна, що займається вивченням ка-тегорії варіантності, аналізом співіснування паралельних способів ви¬раження.
Відмінність ортології від фонетики, граматики, лексикології, фразе¬ології полягає насамперед в тому, що основною категорією ортології є категорія варіантності.
Предметом ортології як наукової дисципліни є Така варіантна співвіднесеність, члени якої становлять собою реальні, безсумнівно існуючі у тканині мови факти. Різні помилки, недотримання правил і законів загальнонародної мови, при ортологічному дослідженні до уваги не беруться.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.