Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СТИЛІСТИЧНІ НОРМИ

СТИЛІСТИЧНІ НОРМИ – це норми вживання в тому чи іншому функціональному стилі властивих йому мовних засобів.
Порушення стилістичних норм, як правило, відбувається внаслі-док використання в одному функціональному стилі мовних засобів, що характерні для іншого стилю, наприклад, зловживання лексикою і фразеологією ділового стилю (канцеляризмами) або спеціальними термінами в текстах ненаукового характеру (не диференціювати, а РОЗРІЗНЯТИ – в розмовному стилі). Невмотивоване вживання нелітера- турної лексики (діалектизмів, просторічних слів), стилістично неви¬правдане вживання експресивних засобів, що створює зайву, інко¬ли фальшиву емоційність (море дуже глибоке, а не глибоченне море – в науковому стилі).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.