Статті

А. Сафронова: Аналіз параграфу «Звертання».

Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів з навчанням  рос. мовою / А.А. Ворон, В.А. Солопенко. – К.: Освіта, 2005.- 208 с.

 Подача теоретичного матеріалу

В аналізованому параграфі теоретична частина подана лаконічно та ясно зі збереженням принципу науковості.

Правила підкріплені прикладами, є розгорнуті визначення та пояснення незнайомих слів російською мовою (напр. звертання – рос. обращение). За ступенем складності  теоретичний матеріал відповідає  віку учнів. Після низки правил наявні вправи для закріплення вивченого, але не має системи питань.

Інформація, подана в параграфі, відповідає  програмі.

Система вправ

П’ять з  дванадцяти вправ спрямовані на комунікативний аспект. У параграфі є розділ «Зв’язне мовлення», де учнів заохочують відповісти на питання, посилаючись на власний досвід (Напр. Чи доводилося вам писати листи? Як би ви розпочали лист до друга чи   когось із рідних? і тд.).

Завдання вправ сформульовані зрозуміло, є мотивація для учнів (Напр.  Впр. 162 Прочитайте речення. Знайдіть звертання. Перекладіть. Поясніть розділові знаки.)

У даному параграфі три творчих завдання (Напр. Впр. 171 Складіть короткі поздоровчі листи бабусі до  Дня народження, вчителю до Дня вчителя, мамі і тд.).

Проаналізовані вправи  – різноманітного характеру. Напр.

  • Спишіть та перекладіть.
  • Спишіть , підкресліть звертання та поясніть розділові знаки.
  •  Спишіть речення, ставлячи слова з дужок у кличному відмінку.

Хоча підручник має багато переваг, але  зовсім не має вправ на створення діалогів, вправи досить об’ємні як для  учнів 5 класу.

Текс, наочність

Тексти вправ мають пізнавальну цінність, відповідають віку учнів, виховують їх патріотами,  проте є зовсім   нецікаві тексти  у вправах.

Позитивним є те, що подані різнопланові та різножанрові тексти (з гумористичними елементами ( гумореска),  художні (цитати з М.Рильського, М.Вороного та ін), епістолярій (Лист Л.Українки).

Тексти насичені виучуваним матеріалом. Напр. О слово рідне! Хто без тебе я (М. Вороний). У вправах багато образних текстів, які відповідають нормам української лексики.

Обкладинка та кольорове оформлення параграфу  яскраве. Ілюстрації за змістом зрозумілі для дітей, великого розміру, чіткі. Є динамічні малюнки. Напр. малюнок на сторінці 61, який  має бути використаний  учнем під час виконання вправи

Завдання: Складіть три-чотири речення зі звертаннями за малюнком.

Теоретичні правила виділені окремим кольором. Схем не представлено.

Отже, підручник А.А. Ворон, В.А. Солопенко, Українська мова, відповідає багатьом вимогам концепції, має багато позитивних моментів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.