Статті

Розділові знаки при порівняльних конструкціях. Відокремлення зворотів. Порівняльні звороти, що не відокремлюються. Прикладки із сполучником «як».

СКАЧАТИ

План -конспект уроку

Тема: Повторення вивченого з розділу пунктуації: Розділові знаки при порівняльних конструкціях. Відокремлення зворотів. Порівняльні звороти, що не відокремлюються. Прикладки із сполучником «як»

Мета: Повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про правила вживання розділових знаків при порівняльних зворотах; уміння виділяти порівняльний зворот у реченні, удосконалювати навички правильно вживати розділові знаки, розвивати логічне й творче мислення учнів, виховувати культуру усного й писемного мовлення.

Методи і прийоми: бесіда, вправи письмові й усні.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Обладнання: таблиці,схеми.

Використана література:

1. Козарчук Г.О. Українська мова. Практикум. –  К.: Вища школа.  – 1991.

2. Ткаченко Є.М. Українська мова: пунктуація . – Харків: Консум . 2001.

3. Глазова О.П. Українська пунктуація. Навчальний посібник . – Харків: Веста.-2004

4. Практикум з правопису української мови./ за ред. Христенюк В.Ф., Висоцького А.В. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО» . -2009

 

 

Хід уроку

1.          Організаційний момент.

 

2.      Актуалізація опорних знань та їх коригування. Повідомлення теми й мети.

1. Хто може пригадати що таке порівняльний зворот?

Орієнтовна відповідь: Порівняльний зворот належить до стилістичних засобів мови.

2. Що і як характеризує порівняльний зворот?

Орієнтовна відповідь: Порівняльний зворот характеризує ознаку чи дію предмета не прямо, а опосередковано, вказуючи на їхню подібність до чогось

більш знайомого чи загальновідомого.

3. Які розділові знаки найчастіше зустрічаються при порівняльних зворотах?

Орієнтовна відповідь: Коми, зрідка – тире, для підсилення значення.

Повторимо правила вживання розділових знаків при порівняльних конструкціях за допомогою двох таблиць (одна на дошці, друга – на партах у кожного з учнів)

 

3.      Вступні вправи

Вправа 1.

Розставте розділові знаки та обґрунтуйте.

1. Як темна нічканасупились хмари мов голос небесної кари, за громом громи гуркотять. 2. Вона в’янула наче квітка. З. Василина спала як вбита. 4. Вона світилась на сонці як добра рілля як повний колос. 4. Широкий, високий та білий лоб проти сонця неначе біла квітка, а на ньому були неначе намальовані тонкі брови, чорні неначе шовкові шнурки, рівно обрізані з обох боків. 6. Дмитро щоб заглушити якийсь внутрішній щем швидше ніж завжди починає говорити… 7. На вершечках сосен жовтих,як ананаси^ лежали чорні крони, мов волохаті папахи. 8. Тут, над берегом і соняшники немов щити тут, над водою, і комар дзвенить як ординська стріла. 9. Олена кругла як цибулька повновида як повний місяць; в неї щоки мов яблука, зуби як біла ріпа, коса як праник сама дівка здорова. 10. Дощ линув наче з відра.

 

Вправа 2.

Перебудуйте речення так, щоб вони містили порівняльний зворот. Розставте розділові знаки, та поясніть їх вживання.

1. Бувають поразки важливіші за перемогу. 2. Як те мовчання серце пропікає! Воно пече сильніше од золи. 3. Нема цікавіших людей за міліціонерів. 4. Своя хата ліпша за чужу палату. 5. Окраєць хліба смачніший за цебер ждаників.

 

4.      Пробні та тренувальні вправи

Вправа 3.

Прочитати   речення,   визначити   в   кожному  фразеологізований   порівняльний зворот. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

І.Горпина стоїть на хатньому порозі біла як хустка. 2. Іще бліда, іще мов крейда. біла. 3. А Катря стоїть коло стіни, сама як стіна біла. 4. Вона розказала про все своїй сестрі Хотині, а в тієї язик як лопата. 5. Вона бачить щось біле, наче подушку, і тільки зблизька помічає жовте як віск обличчя.

 

Вправа 4.

Визначте сполучник ЯК і зворот, до якого він належить. Поясніть розділові знаки.

1. Дівчина як перепілка знялась і помчалась впродовж ниви. 2. Уже горіли мохнатими червоними як жар шапками будяки… 3. Оддалік кінський щавель зруділий на сонці куривсь брунатним димом як похоронний факел. 4. Під прозорчастою чистою як сльоза водою зеленіла якесь баговиння зубчасте тоненьке дрібне як пух. 5. Вона не змогла втриматися від радощів майже  як і її сестра. 6. Життя Олени як і кожної сільської жінки проходило в щоденних клопотах по господарству.

 

5. Усні й письмові вправи на матеріалі повторення.

Вправа 1

Розставте розділові знаки та обґрунтуйте.

1. Як темна нічка насупились хмари мов голос небесної кари, за громом громи гуркотять. 2. Вона в’янула наче квітка. З. Василина спала як вбита. 4. Вона світилась на сонці як добра рілля як повний колос. 4. Широкий, високий та білий лоб проти сонця неначе біла квітка, а на ньому були неначе намальовані тонкі брови, чорні неначе шовкові шнурки рівно обрізані з обох боків. 6. Дмитро,щоб заглушити якийсь внутрішній щем швидше ніж завжди починає говорити… 7. На вершечках сосен жовтих як ананаси лежали чорні крони мов волохаті папахи. 8. Тут, над берегом і соняшники немов шити тут, над водою, і комар дзвенить як ординська стріла.  9. Олена кругла як цибулька повновида як повний місяць; в неї щоки мов яблука зуби як біла ріпа коса як праник сама дівка здорова. 10. Дощ линув наче з відра.

Вправа 2

Перебудуйте речення так, щоб вони містили порівняльний зворот. Розставте розділові знаки, та поясніть їх вживання. Запишіть їх.

1. Бувають поразки важливіші за перемогу. 2. Як те мовчання серце пропікає! Воно пече сильніше од золи. 3. Нема цікавіших людей за міліціонерів. 4. Своя хата ліпша за чужу палату. 5. Окраєць хліба смачніший за цебер ждаників.

Вправа 3.

Прочитати речення, визначити в кожному фразеологізований порівняльний зворот. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

1. Горпина стоїть на хатньому порозі біла як хустка.2.Іще бліда, іще мов крейда біла. 3. А Катря стоїть коло стіни, сама як стіна біла. 4. Вона розказала про все своїй сестрі Хотині, а в тієї язик як лопата. 5. Вона бачить щось біле, наче подушку, і тільки зблизька помічає жовте як віск обличчя.

Тепер розглянемо таблицю 2 і пригадаємо особливості вживання розділових знаків зі сполучником ЯК. (Див. таблицю 2)

Виконаємо вправу для закріплення цих правил.

Вправа 4.

Визначте сполучник ЯК і зворот, до якого він належить. Поясніть розділові знаки.

1. Дівчина як перепілка знялась і помчалась впродовж ниви. 2. Уже горіли мохнатими червоними як жар шапками будяки… 3. Одцалік кінський щавель зруділий на сонці куривсь брунатним димом як похоронний факел. 4. Під прозорчастою чистою як сльоза водою зеленіла якесь баговиння зубчасте тоненьке дрібне як пух. 5. Вона не змогла втриматися від радощів майже як і її сестра. 6. Життя Олени як і кожної сільської жінки проходило в щоденних клопотах по господарству.

 

6. Підсумки уроку.

Сьогодні ми з вами пригадали правила вживання розділових знаків при порівняльних конструкціях и закріпили ці знання за допомогою вправ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.