Статті

Конспект уроку: Розділові знаки при прямій мові та цитатах

СКАЧАТИ

 

Урок №

Тема:Розділові знаки при прямій мові та цитатах

Мета : Актуалізувати знання студентів з теми «Розділові знаки при прямій мові та цитатах», наголосити на важливості способів передачі чужого мовлення; удосконалити вміння і навички розпізнавати речення з прямою та непрямою мовою, з цитатами, правильно використовувати їх у мовленні, систематизувати знання розстановки розділових знаків при прямій мові, діалозі і цитатах.

Розвивати логічне мислення, самостійність суджень, вміння узагальнювати. Виховувати почуття відповідальності за красу природи.

Методи, прийоми і форми роботи:  Методи „Мікрофон”, робота в групах, прийом створення проблемної ситуації, бесіда, робота з таблицею, метод тренувальних вправ, лінгвістична гра

Тип уроку : Урок з використанням інтерактивних технологій

Обладнання :  таблиці, схеми, картки червоного та жовтих кольорів

Література:

1)    Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2011.- 992.

2)    Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. -288 с.

3)    Копитіна І.В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. 112 с.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Ми ради вітати вас на нашому сьогоднішньому уроці. Сьогодні у нас з вами урок з використанням інтерактивних технологій. Отже, тема нашого уроку: «Розділові знаки при прямій мові та цитатах» . (Число і тема уроку написані на дошці. Студенти записують тему в зошити). Сьогодні ви удосконалите вміння і навички розпізнавати речення з прямою та непрямою мовою, з цитатами, правильно використовуватимете їх у мовленні, систематизуєте знання розстановки розділових знаків при прямій мові, діалозі і цитатах.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

На дошці записане речення.

Спитайте у будь-кого, чи любить він природу, і неодмінно почуєте: «Та хто ж її не любить?»

 • Ø Метод „Мікрофон” (учні по черзі висловлюють свої думки)

Дійсно, з цим не можливо не погодитись, людство останнім часом настільки захопилось власним добробутом, економічними негараздами, що призабуло про Природу. Тому я пропоную сьогодні порушити цю тему. Згодні?

Але для початку, давайте з’ясуємо, що між нами щойно відбулось? Яким мовним терміном ми називаємо нашу дискусію?

Отже, під час нашого спілкування відбувся діалог, який базується з речень з прямою мовою. Отож, наша розмова має торкнутися такої теми, як пряма мова, діалог, непряма мова, цитати. Діалог є одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, так само вміння створювати речення з прямою мовою є шляхом до успіху у.

ІV. Надання необхідної інформації

Вчитель: А зараз логічно буде пригадати відомі вам правила про пряму мову. Для допомоги ми пропонуємо вам скористатись допоміжним матеріалом (схеми та таблиці). Поки ви повторюєте матеріал, я запрошую одного добровольця до дошки попрацювати над ще одним уривком з твору Ліни Костенко. Підкресли речення, яке містить пряму мову і спробуй самостійно накреслити його схему.

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи?»

Хіба для них її чоло?

Л. Костенко

Схема підкресленого речення      А : «П?»

V. Інтерактивні вправи

Лінгвістична гра « Голосую»

(відповідають учні з символічними «руками», де червоний колір – ні, жовтий – так)

 1. 1.     Чужа мова –  це мова іншої особи, не автора, не мовця? Так
 2. 2.     Спосіб передачі чужої мови без збереження лексичних, синтаксичних особливостей – це пряма мова?    Ні
 3. Дослівне відтворення чужої мови – це пряма мова?   Так
 4. Непряма мова становить складносурядне речення?   Ні (СПР)
 5. 5.     Змістове ядро у конструкції з прямою мовою становлять слова автора?   Ні  (пряма мова)
 6. 6.     Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови? Так
 7. 7.     Різновидом прямої мови є діалог?   Так
 8. Нова репліка діалогу записується з нового рядка?   Так
 9. Репліки діалогу інколи беруться в лапки? Так  (Коли?  – коли записуються підряд, не з абзацу, а між ними ставимо тире)
 10. Цитати завжди беруться в лапки?   Ні (Не беруться , якщо цитується віршований текст)
 11. З малої літери пишеться цитата? Так (Коли? – коли є частиною речення)
 12. Епіграф є різновидом цитати? Так

А зараз ми будемо виконувати практичну частину нашого уроку, давайте попрацюємо у групах.

1 група.

Перебудувати подане складне речення на речення з прямою мовою і словами автора. Слова автора поставити то перед прямою мовою, то після неї. Записати, правильно вживаючи розділові знаки.

На плакаті написано, щоб учні дружили з книгою — джерелом знань.

Учитель природознавства сказав, що завтра ми будемо працювати в саду.

Вихователька попередила нас, щоб ми були уважні, коли переходимо дорогу чи вулицю. І гукнуло військо хором, що вони готові йти до бою. Ярослава подумала, що ніщо так не красить людину, як натхнення.

2 група.

Списати речення, поставити розділові знаки і лапки.

Чому ти вириваєш сторінки з підручника питає вчителька маленького Борю.

А я не всі вириваю, тільки прочитані відповідає той.

Чому знов запитує вчителька.

Щоб помилково двічі не прочитати теж саме відповів Боря.

Учитель розповів про пори року й запитав Хто мені скаже, який час найкращий для збирання яблук.

Маленький Миколка підняв руку Коли собака на цепу.

Робота біля дошки.

Для закріплення знань попонуємо вам завдання: скласти схеми речень із прямою мовою.

«Ті школярі,—писав В.О.Сухомлинський,—які нічого, крім підручників, не читають, дуже поверхово оволодівають знаннями». (Із журналу.) Прощаючись він сказав: «Я хочу, щоб ви добре вчились, друзі». (З газети.) «Завдання буде виконано»,— рішуче вимовив Павлик. (О.Гончар.) «Чи не час нам в дорогу?» — спитала Соломія. (М.Коцюбинський.)

VІ. Домашнє завдання.

Складіть діалог на одну з тем:

1)     на гумористичну тему;

2)     на виховну тему чи за фахом.

 

Додаток 1

12 правил до теми

1. Пряма мова – це спосіб передачі чужої мови, при якому мовець або автор тексту повністю зберігає її лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості, тобто відтворює її дослівно.

2. Непряма мова – це спосіб передачі чужої мови, при якому відтворюється тільки її зміст, без збереження лексичних та синтаксичних особливостей.

3. Конструкції з прямою мовою складаються з двох компонентів: чужої мови, як змістового ядра, та слів автора, які її вводять

4. Непряма мова зі слова автора становить одне складнопідрядне речення і виступає у ньому підрядною частиною.

5. Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови.

6. Пряму мову записуємо з великої літери й беремо з обох боків у лапки. Після слів автора ставимо двокрапку. Слова автора після прямої мови записуємо з малої літери.

7. Якщо слова автора стоять в середині прямої мови, то можливі 3 варіанти розділових знаків:

«П, – а, – п».

«П, – а. – П».

«П, – а: – П».

8. Цитати завжди беруться в лапки, крім випадків, коли цитата є частиною речення, тоді вона пишеться з малої літери. Вказівку на автора цитати беремо в дужки, після другої дужки ставимо крапку.

9. Віршований текст у лапки не береться, оформляється як звичайна цитата.

10. Кожну репліку діалогу записуємо з нового рядка, перед нею ставимо тире.

11. Якщо репліки записуються не з абзацу, а підряд, то кожна з них береться в лапки, а між ними ставиться тире:

«П, – а. – П?» – «П, – а. –П.»

12. Різновид цитати  – епіграф. Він в лапки  не береться. Вказівка на джерело пишеться під епіграфом справа без дужок, крапка після неї не ставиться.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.