Статті

Конспект уроку: Спиридон Черкасенко „ Маленький горбань ”. Твір про красу і незахищеність людської душі. Вміння прощати і вірити в добро.

Тема: Спиридон Черкасенко „ Маленький горбань ”. Твір про красу і

незахищеність людської душі. Вміння прощати і вірити в добро.

Мета:навчити учнів розбиратися в життєвому і творчому шляху

письменника, знати важливі події з життя С Черкасенка, розібрати з

учнями оповідання „ Маленький горбань ”;

розвивати навички аналізу епічного твору;

виховувати осмислення ролі високих моральних якостей для

формування власної особистості.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу з використанням інтерактивної

технології.

Методи і прийоми: розповідь вчителя, репродуктивна бесіда, гра

„ Мікрофон ”.

Обладнання: підручник, портрет письменника.

Література: Авраменко О. М. Щебельникова Л. П. Українська література.

Підручник для 6-го кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.: іл..

Мовчан Р. В. Українська література: Підруч. для 6 кл. загально

освіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 240с.: іл.

Д. Семчук Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології на

уроках української словесності. – Тернопіль: Підручники і

посібники, 2007. – 144 с.

Перебіг уроку.

І. Організаційний момент (5΄)

1. Вітання з класом.

2. Перевірка готовності класу до уроку (наявність крейди, ганчірки, чистота

у класі).

3. Перевірка готовності учнів до уроку (підручники, зошити, щоденники,

ручки).

4. Перевірка присутніх.

5. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань умінь і навичок учнів. (3 – 4΄)

Учитель:

 1. Чи чули ви коли-небудь про таку людину як Спиридон Черкасенко? (якщо чули, то що саме?)
 2. Чи знаєте ви якісь твори цього письменника?
 3. Спиридон Черкасенко письменник, що писав про Донеччину, а чи знаєте ви ще яких-небудь письменників, які свою  творчість присвятили Донеччині?  Чи може народилися тут?

(Володимир Сосюра, Емма Андієвська,Христя Алчевська, Василь Голобородько, Василь Стус).

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів. (1 – 2΄)

Учитель: Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з дивовижною постаттю української літератури – Спиридоном Черкасенком. Розглянемо його оповідання „ Маленький горбань ”. (Оголошення мети).

Отже, діти, що ми сьогодні повинні зробити?

(Діти визначають цілі уроку).

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів (1 – 2΄)

Учитель: Художні твори, з якими ви раніше знайомилися на уроках літератури, куди тільки вас не переносили: у ліси, у гори, за моря й океани. А сьогодні оповідання С. Черкасенка  „ Маленький горбань ” перенесе вас у шахтарську слобідку ( відокремлену частину великого села) на Донеччину. Сподіваюсь, вам цікаво буде потрапити зараз на батьківщину Володимира Сосюри й Емми Андієвської.

 VI. Пояснення нового матеріалу. (10 – 15΄)

      Учитель. Спиридон Федосійович Черкасенко народився 24 грудня 1876 року в містечку Новий Буг на Миколаївщині у селянській родині.

(діти записують у зошити дату і місце народження письменника).

Після закінчення учительської семінарії з 1895 року вчителював, зокрема на Лідіївських рудниках .

     Учитель. А чи знаєте ви що таке Лідіївські рудники, де вони розташовані?

(сучасний Кіровський район міста Донецька).

(діти записують де працював Спиридон Черкасенко).

Учитель. Тут Черкасенко познайомився з важкою працею шахтарів та їхньою боротьбою за економічні і політичні права, з життям інтелігенції.

Як ви вважаєте чи вплинуло це все на його творчість?

(так, вплинуло, в багатьох своїх творах автор зобразив саме Донеччину).

Перебуваючи на Донбасі, С. Черкасенко активно включився в літературний процес, виступаючи спочатку з віршами, а потім з оповіданнями і драматичними творами в українських журналах «Літературно-науковий  вісник», «Нова громада», «Дзвін», в альманах “Перша ластівка”, “В неволі”, “Терновий вінок”.

Творив  письменник і в  публіцистичному жанрі, друкуючи  протягом 1912—1913 років у “Літературно-науковому віснику» свої статті.. На сторінках цього часопису вів публіцистичний розділ «З українського життя».    1919 року поет виїздить до Австрії іЧехословаччини вивчати стан народної освіти і замовляти для української школи підручники. На Батьківщину він більше не повернувся.

Слід відзначити, що відразу після революційних подій в Україні творчість С. Черкасенка не оцінювалась як ворожа. У трудових школах діти вчились за складеною ним читанкою. А такі пісні на поезії С. Черкасенка, як “Тихо над річкою” і “Ой,  чого ти, дубе” не сходили з репертуарів українських співаків та хорових капел.

      Учитель.А чи чули ви коли-небудь ці пісні?

Помер поет у Празі 7 лютого 1940 року, його поховали на Ольшанах, передмісті Праги. Поруч нього — могили відомих культурних діячів і поетів-емігрантів, зокрема, О. Олеся, С. Русової, В. Немировича-Данченка.

(діти записують дату смерті письменника і місце поховання).

Велике місце у творчому спадку митця займають твори для дітей. Вони ввійшли до збірки „ Маленький горбань ”. В них перед читачем постають радості, втіхи і страждання дітей шахтарських селищ.

(Діти записують назву збірки у зошити).

Учитель: Чи знаєте ви літературну казку „ Червоненька квіточка ”        С. Аксакова?

Про що в ній розповідається?

(У ній розповідається про те, як дочка  купця полюбила страшного і потворного звіра за його добре, лагідне серце. Він виявився зачарованим принцем. Любов дочки купця повернула йому справжнє людське обличчя, воно було дуже гарним…).

Учитель. А пригадайте казку про Попелюшку. Про що в ній розповідається?

(Принц покохав її також не за зовнішність. Отже, основна думка цих казок така: людина цінується, насамперед, за вчинки, за те, яка в неї душа).

Учитель. „ Краса до вінця, а життя до кінця ” – учить народна мудрість.

Ця вічна тема про красу людської душі в усі часи привертала увагу  багатьох митців. Нею цікавився й український прозаїк, драматург Спиридон Черкасенко.

Ця тема яскраво зображена в оповідання „ Маленький горбань ”. У центрі твору доля маленького каліки Павлика, в якого немає батька і він живе з матір’ю та дідом. Він ласкавий, уважний до людей і природи. Під впливом материних казок формується його лагідний характер, а каліцтво робить уважним до чужого горя. Так, побачивши, як хлопці знаходять пташині гнізда, Павлик знищує хлопчачі позначки, рятуючи цим не одного пташеняти… Хлопці за це б’ють Павлика, знущаються над ним. Його жаліють мати, дідусь. Спільну мову хлопчик знаходить з дівчатками, з якими часто бавиться.

Зачитаймо уривок з тексту на сторінці 83 про те, як Павлик захищає пташок.

(Діти читають уривок).

Бесіда за прочитаним уривком:

 1. 1.     Чи добре роблять хлопці, коли хочуть забрати яйця з пташиного гнізда?
 2. 2.     Що робить Павлик?
 3. 3.     Чому Павлик захищає пташок?
 4. 4.     Як поводять себе хлопці, коли Павлик рятує пташок?
 5. 5.     Чи добре вчинили хлопці?

Учитель. Часто за зовнішніми, фізичними вадами людини не помічають її добре серце, її розум та кмітливість. Не тільки не помічають а й знущаються з каліки, ображають його. Такий Захарко. Але доброта маленького горбаня Павлика, його сміливість (він не боїться заступитися за слабших!) перемагають зло, пом’якшують жорстоку і поведінку Захарка, роблять щасливою матір цього розбишакуватого хлопчика.

Письменник Спиридон Черкасенко вчить і нас, читачів, вміти прощати й вірити в добро. Душевна краса, доброта Павлика, щедрість на ласку і приязнь перевертають й душу кривдника малого горбаня (Захарка). Двоє дітей потягнулися одне до одного, розкрилися назустріч характери. «Ось що робить віра в добро», — каже своїм оповіданням автор Спиридон Черкасенко.

VII. Закріплення нового матеріалу. (7 – 10΄)

Учитель: Дайте відповіді на питання:

1.Назвіть роки народження і смерті Спиридона Черкасенка?

(1876 – 1940);

2. Де народився майбутній письменник?

(м. Новий Буг тепер Миколаївська обл..);

3. Про який регіон України писав свої оповідання С. Черкасенко?

    (про Донеччину);

4.Чому у своїх творах автор багато уваги приділив зображенню шахтарської праці та долі шахтарів?

    (тому що після закінчення учительської семінарії з 1895 року вчителював, зокрема на Лідіївських рудниках (сучасний Кіровський район міста Донецька). Тут Черкасенко познайомився з важкою працею шахтарів та їхньою боротьбою за економічні і політичні права, з життям інтелігенції. Це його дуже вразило);

5.Як називається збірка Спиридона Черкасенка, в яку увійшли його оповідання для дітей?

   („ Маленький горбань ”);

6. Яка тема оповідання „ Маленький горбань ”

   (краса людської душі);

А тепер почнемо читати оповідання ланцюжком.

(Діти читають перший розділ).

Бесіда за першим розділом оповідання:

 1. 1.     Як починається оповідання?
 2. 2.     З якими героями оповідання ми знайомимося вже на перших сторінках?
 3. 3.     Чи багата родина Павлика? Про що це свідчить?
 4. 4.     За допомогою яких засобів автор змальовує їх?
 5. 5.     Як дід ставиться до Павлика?
 6. 6.     Як ставиться до діда Павлик?
 7. 7.     Як ви вважаєте, чому Павлик спілкується з дівчатами, а не з хлопцями?
 8. 8.     Спробуйте відтворити фабулу розділу (прочитане, зміст).

Прочитаймо другий розділ оповідання.

(Діти читають).

Бесіда за другим розділом:

 1. 1.     Що ми дізнаємося про раннє дитинство Павлика?
 2. 2.     Якими словами автор передав любов мами до сина?
 3. Про яку вдачу Павлика свідчить те, як він сприймає казки?
 4. Спробуйте відтворити фабулу цього розділу.

VIІІ. Підсумки. (3΄)

Учитель: А зараз я пропоную вам зіграти у гру „ Мікрофон ”. Я даю ручку. Уявіть, що це мікрофон і скажіть, що саме ви дізналися сьогодні нового, що відкрили для себе, а може хотіли б знати. Думки не повинні повторюватися.

(Діти відповідають)

ІX. Домашнє завдання. (2-3΄)

      Одже, ми побачили як автор за допомогою слова малює, зображує цікаві картини, історії, епізоди. Вміти писати це мистецтво. Вміння малювати – це також мистецтво (живопис), тільки зображуються у ньому картини за допомогою фарб. Дуже часто ці два мистецтва поєднуються між собою, а саме ,можна до певного епізоду твору намалювати картину, відтворивши в ній прочитане.

Чи робили ви коли-небудь такі завдання?

Одже, давайте спробуємо це зробити на наступний урок.

Вам треба прочитати оповідання Спиридона Черкасенка „ Маленький горбань ”. Вміти виразно читати цікаві уривки з оповідання. Вміти визначати риси характеру героїв. Намалювати малюнки до епізодів (за бажанням).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.