Статті

Конспект уроку: Спиридон Черкасенко „ Маленький горбань ”. Образ Павлика, душевно-красивого і щедрого хлопчика.

Тема: Спиридон Черкасенко „ Маленький горбань ”. Образ Павлика,

душевно-красивого і щедрого хлопчика.

Мета: Навчити учнів переказувати зміст оповідання,  розкривати характер

Павлика, його поведінку, вчинки, стосунки з іншими дітьми,

ставлення до нього автора, інших персонажів., навчити складати план

до характеристики цього образу;

розвивати  навички  виразного  читання, переказу, виділення

головних  епізодів  та  деталей, висловлення  власного  ставлення  до

прочитаного, обґрунтування  своєї  думки;

сприяти  усвідомленню  найважливіших  цінностей  моралі  та  етики,

що  роблять  людину  душевно  багатою  і  щедрою  на  добро,

порядність, чесність.

Тип  уроку: урок  пояснення нового матеріалу з інтерактивними

технологіями.

Методи і прийоми: розповідь вчителя, гра „ сонечко ”.

Обладнання: портрет  автора, підручник.

Література: Авраменко О. М. Щебельникова Л. П. Українська література.

Підручник для 6-го кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.: іл..

Мовчан Р. В. Українська література: Підруч. для 6 кл. загально

освіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 240с.: іл

Перебіг уроку.

І. Організаційний момент (5΄)

1. Зовнішній (діти вітаються)

2. Внутрішній (готовність до уроку: підручник, зошит, ручки).

3. Перевірка присутності.

4.Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань умінь і навичок учнів. (3 – 4΄)

На минулому уроці ми з вами розпочали вивчати нову для вас постать в українській літературі – Спиридона Черкасенка. Ознайомилися з біографією письменника. Розпочали вивчати його оповідання „ Маленький горбань ”.

Що ви запам’ятали з попереднього уроку?

Сьогодні ми продовжимо вивчати цю тему.

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів. (1 – 2΄)

Тема  нашого  уроку: Спиридон Черкасенко „ Маленький горбань ”. Образ Павлика, душевно-красивого і щедрого хлопчика.

На  уроці  ми  з  вами визначимо риси  характеру  Павлика, які  вирізняють  його  з  кола  інших хлопців, прокоментуємо  їх. Висловимо  своє  ставлення  до  нього. Порівняємо  Павлика і Захарка, зробимо  відповідні  висновки. А  ще, я  сподіваюсь, наша  сьогоднішня  розмова  залишить  добрий  слід  у  душі  в  кожного  із  вас.

Відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число класна робота і тему нашого уроку.

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів (1 – 2΄)

Чи треба нам сьогодні говорити про добро?

Що ви чекаєте від уроку?

А щоб вам легше було визначитися, послухайте поезію Любові Забаштої.

Людина починається з добра,

                                          Із ласки і великої любові,

Із батьківської хати і двора,

              З поваги, що звучить у кожнім слові.

Людина починається з добра,

     З уміння співчувати, захистити.

   Це зрозуміти всім давно пора,

                Бо ми прийшли у світ добро творити.

   Людина починається з добра,

      Із світла, що серця переповняє.

  Ця істина, як світ, така стара,

    А й досі на добро нас надихає.

VI. Пояснення нового матеріалу. (10 – 15΄)

       Слово вчителя. Роздивившись навколо, ми можемо побачити, що люди, які живуть поруч, різні за зовнішністю, поглядами на життя, знаннями, рівнем достатку. Кожний має свою віру, професію та спосіб відпочинку. Кожна людина – унікальна. У цьому людському розмаїтті необхідно бути дуже уважним, спокійним, поміркованим у спілкуванні.

      Чи існує якесь особливе правило у взаємодії з людьми?

Так, є, і в ньому втілена сама мудрість доброго ставлення до людей. Це – „ золоте правило ” моралі : „ Поводь себе з іншими так, як хотів би, щоб інші поводились з тобою ”. А як же живеться Павлику серед людей?

Бесіда за текстом:

1. Чим схвилювало вас оповідання?

2. Опишіть зовнішність Павлика. Що є найвиразнішим у його портреті?

3. Чи відчуває хлопчик чужий біль?

4. Чи можна сказати, що Павлик має велике серце?

5.Чи був хлопчик фантазером?

6.Чому Павлик грався не з хлопцями, а з дівчатами?

7.Де він не відчував себе самотнім? Чому?

8.Чи здатний Павлик на мужній вчинок?

9.Хто з персонажів твору виступає антиподом Павлику?

10.Якої ви думки про Захарка?

11.Чому він так легко, не задумуючись, ображав слабшого, каліку?

12.Як до вчинку Захара поставилися діти?

13.А ви, що сказали б йому, аби були поруч?

14.Як ви думаєте, чому Захарко саме такий?

15.Чому, на вашу думку, Павлик не пам’ятає зла і відмовився бити Захарка,

й заборонив робити це дідусеві?

16.Чи стане Захарко Павликовим другом?

А тепер узагальнимо сказане нами за допомогою гри „ Сонечко ”. На  дошці ви бачите ім’я Павлик. Які риси характеру цього героя ви можете назвати?

(діти називають риси характеру).

А тепер спробуємо порівняти Павлика з іншим героєм оповідання  – Захарком.

(на дошці ім’я Захарко, гра  „ Сонечко ”).

Літературні твори навчають нас жити – не повторювати своїх та чиїхось помилок. В оповіданні „ Маленький горбань ” виразно відчувається тепле й співчутливе ставлення автора до Павлика. І передається воно вже із самого початку оповідання. С. Черкасенко навчає нас бути справедливими та співчутливими, не байдужими до горя ближнього. Важливо вміти бачити не тільки красу зовнішню, а і красу внутрішню, уміти відрізняти красу вдавану , позірну і справжню, душевну. Цього можна навчитися якщо уважно проаналізувати поведінку, вчинки людини, її міркування і вислови (навіть мову), ставлення до неї тих, хто поруч. Отож, розмірковуючи про все зазначене вище, навчимося складати план характеристики образу Павлика.

Бесіда за складанням плану:

  1. Що на вашу думку першим впадає в око під час знайомства з героєм?

(це зовнішність людини: її вік, обличчя, постава, одяг. Зовнішність Павлика має велике значення для характеристики образу, його внутрішнього світу).

Отже у першому пункті плану йтиметься про зовнішність Павлика.

  1. Далі, коли ми бачимо героя у спілкуванні з іншими людьми, бачимо його вчинки, як він міркує, яка його мова, як він поводиться в різних ситуаціях, про що ми дізнаємося?

(дізнаємося про внутрішній світ героя).

Отже, розкриваючи внутрішній світ героя, зазначаємо:

А)іі ставлення до старших і ровесників;

Б) думки, міркування;

В) уподобання;

Г) вчинки за різних обставин;

  1. А чи важливо для нас дізнатися як ставляться інші герої до Павлика?

(так важливо, тому що через них ми дещо дізнаємося про Павлика)

Отже, наступний пункт плану – ставлення інших героїв до Павлика.

  1. А чи важливо знати, як ставиться автор до свого героя?

(Так, важливо)

Отже, наступний пункт плану ставлення автора та читача до героя.

Таким чином орієнтовний план до характеристики персонажа має такий вигляд:

План.

1.Зовнішність Павлика.

2.Внутрішній світ героя:

а) ставлення до старших і ровесників;

б) мова Павлика;

в) думки, міркування,фантазії та мрії хлопчика;

г) уподобання героя;

ґ) вчинки за різних обставин.

3.Ставлення інших героїв твору до Павлика.

4.Ставлення автора і читача до Павлика.

Звичайно цей план можна доповнити, помітивши якусь цікаву рису, яку не розкриває жоден із пунктів плану.

VII. Закріплення нового матеріалу. (7 – 10΄)    

Питання

1. Що, на вашу думку, сильніше – слово чи кулак?

2. Хто насправді сильніший – скалічений Павлик чи здоровий Захарко?

3. А як ви ставитеся до людей із фізичними вадами? Чи винні вони, що народилися або стали такими?

4.Чи можете ви навести приклади про життя людей із обмеженими можливостями, які адаптувалися в суспільстві, змогли навіть стати відомими, досягти успіхів?

(Відповіді учнів).

VIІІ. Підсумки. (3΄)

Учитель: А зараз я пропоную вам зіграти у гру „ Мікрофон ”. Я даю ручку. Уявіть, що це мікрофон і скажіть, що саме ви дізналися сьогодні нового, що відкрили для себе, а може хотіли б знати. Думки не повинні повторюватися.

(Діти відповідають)

ІX. Домашнє завдання. (2΄)

Скласти пан характеристики Захарка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.