Статті

Критичний розгляд ліричного твору (актуальний літературний процес)

  1.   Автор, назва твору.
  2. До якої збірки входить, рік написання, де опублікований (якщо опублікований в журналі або інтернет-ресурсі).
  3. Яке місце в творчості поета займає цей твір (характерні риси, емоційний тон, стиль, типовість-нетиповість, лейтмотив (тема, яка повторюється) творчості чи ні і т.д.).
  4. Яке місце в сучасному літературному процесі займає (на яку поетичну, культурологічну або філософську традицію спирається, до якої літературної парадигми (течія, угруповання тощо) може бути віднесений, актуальність твору в суспільно-історичному розрізі). Аргументуйте.
  5. Як твір був сприйнятий, чи мав резонанс в літературному середовищі, огляд відгуків на нього інших критиків (якщо існують).
  6. Чи наявна в творі автентична (оригінальна, неповторна авторська) естетична програма, В чому вона виявляється. Охарактеризуйте її.
  7. Які горизонти мистецтва поезії і розуміння буття відкриває твір читачеві (якщо відкриває). Поясніть це.
  8. Які «знахідки» в ньому є з точки зору поетики, техніки, стилю.
  9. Що дає сучасності цей твір. Яке розуміння всесвіту і людини ми отримуємо в ньому.
  10. Як можна прогнозувати розвиток авторської творчості і дивитись на майбутнє літератури взагалі, виходячи з критичного аналізу твору. Зробіть прогноз.

 

Якщо твір загалом заслуговує негативної оцінки, все одно аргументовано поясніть різні його сторони. Поясніть в чому полягає естетична недостконалість, художня непереконливість твору.

Твір має бути опублікований в останні 5 років, або взагалі за останній рік. Обсяг роботи не більше 1-2 сторінок (12 кегль, інтервал 1). Текст, який аналізуєте додати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.