Статті

Орфографічний аналіз речення (тексту)

Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубили зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні (Л.Костенко).

Орфограми:

1)  Мій – перше слово в реченні пишеться з великої букви;

2)   написаний в окопі – а) дієприкметник пишеться з однією буквою н (єн);

б) за правилами милозвучності між приголосним та голосним уживається прийменник в;

3)    сипкій – у корені вимовляється ненаголошений звук [ие], а пишеться

буква и, бо перевірне слово – сипати;

4)   стіні – перед м’яким звуком [т’] внаслідок уподібнення за м’якістю звук

[с’] пом’якшується у вимові, але ь (м’який знак) після букви с (ес) не пишеться перед наступним м’яким звуком;

5)       зорі в гороскопі – за правилами милозвучності між голосним і

приголосним уживається прийменник в;

6)    дитинство, вбите – а) у корені вимовляється ненаголошений звук [ие],

але пишеться буква и, тому що це слово потрібно запам’ятати чи перевіряти за орфографічним словником, у цьому корені звук [и] чергується із звуком [і] (діти);

б) після паузи, що на письмі позначається комою, за правилами милозвучності на початку слова повинна вживатися буква у, в авторському варіанті не дотримано законів милозвучності, очевидно, через те, що це віршований текст і таке використання не порушує ритму, віршованого розміру поезії.

ВПРАВА 5. Визначте, за якими принципами української орфографії здійснюються виділені написання в словах.

Шелесткий, ґелґіт, розжувати, розчесати, дошці, леміш, людство, вагаються, датчанин, глядачці, приїжджати, вчення, молодості, книжка, сорочці, лев – Лев, гончар – Гончар, панна, мотто, ніццький, Коліївщина, жалісливий, контрастний, тріснути, декадентство, ткацький, ткацтво.


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.