Статті

Послідовність орфографічного розбору слова

1.   Подати слбво в орфографічному записі                                                               і

2.    Визначити’ орфограми для аналізу, підкреслити їх (для зручності орфограми на різні правила краще підкреслювати неоднаково).

3.   Встановити тип та різновид орфограми (сформулювати її назву).

4.    ГІри потребі вказати морфему, у якій міститься орфограма.

5.    За допомогою орфографічного правила пояснити конкретну орфограм/-

з. Визначити й охарактеризувати принцип правопису аналізованої

орфограми.

7. Дібрати слова з аналогічною орфограмою.

Примітка 1. Якщо орфограм у слові;дві чи більше, то краще пояснення кожної позначати буквами алфавіту. Арабськими цифрами позначаються слова з орфограмами під час орфографічного аналізу речення

або тексту.

Примітка 2. Під час стислого орфографічного розбору слова чи орфографічного аналізу речення (тексту) використовують підпункти: 1, 2,

5. До того ж у процесі орфографічного аналізу речення або тексту враховуються правила милозвучності.

Зразок:

Перехресний – а) буквена орфограма; букви е в префіксі пере-; префікс

пере- в українській мові завжди пишеться з двома літерами е; написання двох літер е здійснюється за морфологічним принципом, бо вимовляються два звуки [є11] в ненаголошеній позиції; переміщений, переіиитий, переодягнений, перекладений, перебудований; б) буквена орфограма; спрощення в групі приголосних [стн]; у групі [стн] середній проривний звук [т] випадає (спрощується) у вимові, цей прикметник утворений від іменника перехрестя; написання -сн- здійснюється за фонетичним принципом, тому що явище спрощення відбувається у вимові й фіксується орфографічно; злісний, обласний, пристрасний, доблесний, ненависний.


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.