Микола Хвильовий Твори в п'ятьох томах ТОМ 4

ДРУГИЙ ЦИКЛ ПАМФЛЕТІВ. ДУМКИ ПРОТИ ТЕЧІЇ. ВІД АВТОРА

Випускаючи другу серію памфлетів, ми вважаємо за
потрібне й на цей раз попрохати пробачення у читача: і
тут не все буде зрозумілим для нього.
Але чому ж ми поспішаємо з виданням цієї брошури?
Тому, шановний читачу, що життя не чекає нас. Ті ідеї,
що ми “їх кинули у своїй першій серії памфлетів («Камо
грядеши», вид. «Книгоспілки», 1925 р.), шукають собі під­
тримки. Отже той, хто стежив за літературною дискусією
минулого року, очевидно, зрозуміє нас. Більше того: він
мусить пробачити нам гостроту в виразах, бо, коли роз­
в’язується майбутнє молодого мистецтва, сантиментально-
сті нема місця.
В нашій брошурі зібрано ті статті, що їх ми на про­
тязі останнього місяця 1925 року надрукували в додаткові
до газети «Вісті» — «Культура і побут» і того ж року в
журналі «Червоний шлях». Памфлет на брошурку В. По­
ліщука ми подаємо додатком, бо «етюди» цього нашого
опонента треба розцінювати тільки, як звичайнісінький ви­
брик… може, і милого, але в усякому разі несерйозного
супротивника.
Таким чином, «ахтанабіля сучасности» ти, шановний
читачу, прийми від нас, як веселий дотеп для розваги пі­
сля обіду. Щождо решти нашої роботи, то просимо тебе
добре обміркувати її. І коли ти переконаєшся, що ми в
основному стоїмо на правильному шляху, — неси наші ми­
слі в найглухіші закутки республіки і всюди підтримуй
нас. Тільки спільними зусиллями ми виведемо нашу «хо-
хландію» на великий історичний тракт.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.