Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

РОЗДІЛ II. СХЕМИ АНАЛІЗУ І. СХЕМА АНАЛІЗУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

РОЗДІЛ II. СХЕМИ АНАЛІЗУ
І. СХЕМА АНАЛІЗУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
1. Виписати словосполучення.
2. Початкова форма.
3. Структурний тип:
3.1. просте;
3.2. складне (якщо складне, то вичленувати прості);
3.3. комбіноване.
4. Лексико-граматичні типи:
4.1. за морфологічним вираженням головного компонента:
4.1.1. дієслівне;
4.1.2. іменнне;
4.1.3. прислівникове;
4.2. за морфологічним вираженням головного та залежного компонентів:
4.2.1. дієслівно-іменне;
4.2.2. дієслівно-адвербіальне;
4.2.3. дієслівно-інфінітивне;
4.2.4. іменниково-іменникове;
4.2.5. іменниково-прикметникове;
4.2.6. іменниково-прислівникове;
4.2.7. іменниково-інфінітивне;
4.2.8. прислівниково-іменне;
4.2.9. адвербіально-інфінітивне;
4.2.10. адвербіально-адвербіальне;
5. За злитістю компонентів (вільне / зв’язане).
6. Структурна схема (символічний запис).
7. Графічна схема.
8. За граматичним значенням (синтаксичними відношеннями):
8.1. атрибутивні;
8.2. апозитивні;
8.3. об’єктні;
8.4. суб’єктні;
8.5. комплетивні;
8.6. обставинні.
9. За типом прислівного підрядного зв’язку:
9.1. узгодження:
9.1.1. повне/ неповне;
9.1.2. власне-граматичне / смислове / умовно-граматичне / асоціативно-
граматичне;
9.2. кореляція: (повна / неповна);
9.3. керування:
9.3.1. безпосереднє / опосередковане;
9.3.2. сильне / напівсильне / слабке;
9.3.3. варіативне / неваріативне;
9.4. прилягання:
9.4.1. власне-прилягання;
9.4.2. відмінкове прилягання;
9.4.3. безприйменникове / прийменникове.
10. Граматичні засоби зв’язку:
15
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
10.1. форма слова;
10.2. прийменник;
10.3. співположення.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.