Аркадій ЛЮБЧЕНКО - ВИБРАНІ ТВОРИ

Від видавця

Виданням «Вибраних творів» Аркадія Любченка видавництво «Смолоскип» спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шев­ченка НА Н України розпочинають нову серію під назвою «Роз­стріляне Відродження». Відомо, що під такою назвою видав антологію української літератури 20-х — 30-х років Юрій Лавріненко, який ввів до літературознавства сам термін «Роз­стріляне Відродження». Наша серія щодо обраних авторів буде багато в чому суголосною вищеназваній антології. У майбут­ньому ми сподіваємося видати твори українських письменників 20-х— 30-х років, яких не тільки було репресовано в 30-х ро­ках, а й тих, чиї твори замовчувалися чи зазнавали втручання з боку цензури. Нас цікавитиме передусім проза.Видання серії в основному розраховані на студентів та ви­кладачів філологічних факультетів університетів. Саме тому кожний том має наступну структуру: оригінальні твори авто­ра, критичні матеріали про нього, листи (якщо такі є), фото­документи, примітки.

Специфіка даної серії полягає в тому, що упорядниками й авторами вступних статей до окремих видань виступають молоді науковці, які застосовують нові, можливо, й дискусійні методи дослідження твору. Одначе вони читають й інтерпре­тують твір цікаво, збуджуючи інтерес не тільки до самого тво­ру, а й до постаті його автора.

 

Роксана Харчук

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.