Дудик П. С. Стилістика української мови

1. Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфема­ми, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінни­ками ) речень і текстами. Кожна окрема мовна одини­ця має своє нормативне або ж діалектне буття, сти­лістичні можливості. Стилістика — це також учення про стилі, жанри і форми мови, про такі якості мовлен­ня, як логічність, точність, образність, багатство, до­речність та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.